ก.วิทย์ หารือร่วมเลขาธิการนายกฯ เตรียมโชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา

          18 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ติดตามการเตรียมความพร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และความต้องการใช้ประโยชน์จากยางพารา โดย วท.ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมผลงานผลิตภัณฑ์ พร้อมโชว์ศักยภาพความต้องการทั้งฝั่ง Demand และ Supply ให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อตอบโจทย์แก้ไขปัญหายางพารา ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี งานนี้ วท.เตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ผลงานแบ่งเป็น 7 คลัสเตอร์ รวมกว่า 60 ชิ้นงาน พร้อมเชิญภาคเอกชน และผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์พบปะเจรจาธุรกิจ ในงานดังกล่าว โดยกำหนดจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 8.00-16.00 น. 

Read more: ก.วิทย์ หารือร่วมเลขาธิการนายกฯ เตรียมโชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา