ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 สนใจงานแสดงผลิตภัณฑ์ยาง

ดร.ไพโรจน์ จิตธรรม นักวิจัยหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ทาง สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3