ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 สนใจงานแสดงผลิตภัณฑ์ยาง

ดร.ไพโรจน์ จิตธรรม นักวิจัยหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ทาง สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3

นายกฯ มอบกระทรวงวิทย์ฯ โต้โผโชว์ศักยภาพร่วมแก้วิกฤติยางพารา “พิเชฐ” นำทีมระดมนวัตกรรมสร้างอนาคตช่วยเกษตรกร

         ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 19 ม.ค./ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานนวัตกรรมยางพารา ที่เป็นผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาจัดนิทรรศการให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

         ดร.พิเชฐ กล่าวว่า นวัตกรรมที่มานำเสนอครั้งนี้ หน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับยางพาราที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ในระยะยาว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ มาเสนอ ซึ่งเป็นการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ มาตรฐานเทียบเคียงกับต่างประเทศ สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ อายุการใช้งาน มากกว่า 5 ปี มีผลสำรวจจากผู้ประกอบการ ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วว่ามีความพร้อม นอกจากนี้ยังพบว่ากำลังผลิตเม็ดยางสำหรับใช้ทำพื้นสังเคราะห์ โดยในหนึ่งเดือนจะมีกำลังผลิตอย่างน้อย 966 ตัน  สามารถสร้างลู่ลานกรีฑาได้ประมาณ 21 สนาม คิดเป็นมูลค่า 420 ล้านบาท

Read more: นายกฯ มอบกระทรวงวิทย์ฯ โต้โผโชว์ศักยภาพร่วมแก้วิกฤติยางพารา “พิเชฐ”...